« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odstranění vraku vozidla z PK: parkoviště v ul. Jateční (VENDO PARK), Jablonec nad Nisou - SUZUKI SWIFT s RZ 3L99582 bílé barvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odstranění vraku vozidla z PK: parkoviště v ul. Jateční (VENDO PARK), Jablonec nad Nisou - SUZUKI SWIFT s RZ 3L99582 bílé barvy
Aktuální oznámení - Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
Číslo jednací:
Typ oznámení:
Výroková část:
Magistrát Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení dopravní a silniční,jako silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný dle dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),roz­hodl v řízení o návrhu,který podal dne 25.11.2019 vlastník pozemní komunikace
Trei Real Estate Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25708261,Rohanské nábřeží č.p.670/17,Praha 8 - Karlín,186 00 Praha 86
(dále jen „vlastník komunikace“),a který se týkal odstranění vraku z  veřejně přístupné účelové komunikace,podle § 19c odst. 1 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,t a k t o:
u k l á d á
neznámému vlastníku silničního vozidla (dále jen „vlastní vozidla“) povinnost odstranit vrak silničního vozidla tovární značky
SUZUKI SWIFT s registračními značkami 3L9 9582 bílé barvy
 
 
Odůvodnění:
Dne 25.11.2019 podal vlastník komunikace návrh správnímu orgánu na odstranění vraku vozidla z veřejně přístupné účelové komunikace,kterou je parkoviště na pozemku parc.č.2926 v ulici Jateční,katastrální území Jablonec nad Nisou.V návrhu na odstranění vraku vozidla dále bylo uvedeno,že uvedené vozidlo na místě stojí prokazatelně dlouhou dobu bez pohybu,má podhuštěné pneu,dle vizuálního posouzení by vozidlo ve stávajícím stavu nesplňovalo podmínky technické kontroly <.>
To vše svědčí o XXX,že předmětné vozidlo je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.Správní úřad si k návrhu žadatele pořídil fotodokumentaci,z níž je patrné umístění vozidla a jeho popsaný stav.Z Centrálního registru vozidel bylo zjištěno,že vlastník – provozovatel vraku vozidla zemřel v roce 2017.Z tohoto důvodu bylo řízení o odstranění vraku vozidla oznámeno formou veřejné vyhlášky,v souladu s § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (d...

Načteno

edesky.cz/d/3543378

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz