« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - INFORMACE o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 27.01.2020 od 15:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace 10. ZM (99,4 kB)
MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E o konání 10.zasedání Zastupitelstva města Kolína MěÚ Kol ín v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zř ízení),v p latném znění,informuje o konání zasedání Zastupite lstva města Kol ína svolaného starostou města Mgr.Michaelem Kašparem v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích.Místo konání: v přednáškovém sále č.113 v př ízemí Podnikatelského inkubátoru Kol ínský zámek - CEROP Kol ín Doba konání: 27.01.2020 od 15:00 hodin Program č.Bod jednání / Předkladatel,Přizváni 1.Zahájení zasedání Zastupitelstva města Kol ína Předkládá: Předsedaj íc í 2.Návrh na schválení návrhové komise Předkládá: Mgr.XXXXXXX XXXXXX X.Návrh na schválení ověřovatelů zápisu Předkládá: Mgr.XXXXXXX XXXXXX X.Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Kolína Předkládá: Mgr.XXXXXXX XXXXXX X.Návrh na schválení Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín - aktualizace 2020 Předkládá: Mgr.XXXXXXX XXXXXX X.Návrh OZV č.X/XXXX,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Předkládá: Mgr.XXXXXXX XXXXXX X.Návrh OZV č.X/XXXX k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území města Předkládá: Mgr.XXXXXXX XXXXXX X.Návrh na prominutí poplatku z prodlení Předkládá: XXXXXX XXXXXX Stránka X z X X.Návrh na schválení prodeje pozemku parc.č.st.3478/2 v kat.území XXXXX do vlastnictví fyzických osob Předkládá: Mgr.XXXXX XXXX íková XX.Návrh na prodej pozemků parc.č.2725/9,2725/10 a 2999/10 v kat.území Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti BBR CZ s.r.o.Předkládá: Mgr.XXXXX XXXX íková XX.Návrh na schválení směny části městských pozemků parc.č.2808/5 a 2808/6 v kat.území Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví fyzických osob za části pozemku z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví města Předkládá: Mgr.XXXXX XXXX íková XX.Návrh na koupi pozemků parc.č.167/7 a 167/10 v k.ú.Kolín z vlastnictví České republiky,příslušnost hospodařit s majet...

Načteno

edesky.cz/d/3541931

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz