« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Oznámení o vyhlášení aukce na prodej nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15792602220phpcq6amy.pdf
lll lll Illllllllll Illllllllllll llllllllllllllllllllll lllll Illl Ill Illllllll
<br> 181G'l/OSU12019—OSUR Čj.: UZSVM/OSUH 57021201 Q—OSUR
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí ptatným Aukčním řádem,neni-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabídkama'jetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ??:„Ělizliši.<.>.<.>.<.>.v.<.> ? <.>,cáěř.<.>.hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den “.02- 2920 v 413190 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.„ Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Sumperk,oddělení Jeseník
<br> Kontaktní osobou je Alena Vévodové,tel.: 584 458 749,e-mail: alena.vevodova©uzsvm.cz
<br> \
<br> ".Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob,registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčniho řádu,a to ve výši 5.400,00 Kč.Kauci lze složit bezhotovostním převodem na účet č.BO15—9127761I0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do „* UZ 20le :“ Jako
<br> variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
<br> systémem po přihlášení se k aukcí <.>
<br> 2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz