Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník na období 2020-2022
13. 09. 2019 Dražební vyhláška - Maurič Josef v Slavia pojišťovna, a.s.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Hopjáková Jana v Bohemia Faktoring, a.s.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Žváčková Božena v Kotara Tomáš
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Mouralová Ludmila v PROFI CREDIT Czech, a.s.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Mgr. Lavička Radoslav, insolvenční správce Navrálila Rostislava
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Šmarda Lubomí v Intrum Czech, s.r.o.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Pálenkásová Zuzana v VZP ČR
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Filip Ladislav v Euroclaim s.r.o.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Kysučanová Sabina v JUDr. Cilínková Marie
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Lesner Vladimír v Intrum Czech, s.r.o.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Zaremba Zdeněk v Kruk Česká a Slovenská republika s.r.o.
12. 09. 2019 Usnesení - Výzva - Manová Jarmila vs Krupa Tomáš
12. 09. 2019 Chodník podél I/44 - Široký Brod
11. 09. 2019 Usnesení 27. RM
11. 09. 2019 Program 5. ZM
09. 09. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou - v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
09. 09. 2019 SPÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Česká Ves a části k.ú. Písečná u Jeseníka, Studený Zejf a Jeseník
09. 09. 2019 ÚZSVM - Aukční vyhláška_elektronická aukce - na zajištění zájemci o koupi movitého majetku - el. přímotop zn. Fakir LS 2000, zn. MASTER, el. ventilátor zn. Blyss
09. 09. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny - 26.09.2019 - http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
09. 09. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územního plánování)
06. 09. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+1 na ul. Šumperská v Jeseníku
06. 09. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 3+1 na ul. Tylova v Jeseníku
06. 09. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+kk na ul. Seifertova č.p.689 v Jeseníku
06. 09. 2019 Výběrové řízení - referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování III. - agenda územního plánování
06. 09. 2019 Stanovení DZ Most 216 Ondřejovice
05. 09. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny - 24.09.2019 - http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
05. 09. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou - v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
05. 09. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Odborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavbnictví - v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
04. 09. 2019 Program 27. RM
03. 09. 2019 Veřejnoprávní smloluva o poskytnutí dotace z rozpočtu MRJ č. 1/2019 a č. 2/2019 - MRJ a Město Jeseník, MRJ a Jeseníky - Severní hřeben
03. 09. 2019 Usnesení 26. RM
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Mlejnek Antonín v M.B.A. Finance s.r.o.
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Němcová Jaroslava v O2 Czech Republic a.s.
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Makuch Petr v Intrum Czech, s.r.o.
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Molnár Martin v ČSOB Pojišťovna, a.s.
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Zahajský Ivan v PROFI CREDIT Czech, a.s.
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Snítilý Jiří v Kooperativa pojišťovna, a.s.
02. 09. 2019 Dražební vyhláška - Knittel Jaroslav v HC plus spol. s r.o.
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství_Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy kterým se mění OOP ze dne 03.04.2019
02. 09. 2019 Polní cesty Vlčice
02. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jesenické dožínky
30. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na MK a silnici č. III-4539 v obci Velká Kraš, OOP.
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu -EVT
29. 08. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník na období 2020 -2022
28. 08. 2019 Usnesení 25. RM
28. 08. 2019 Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Javorník - veřejná vyhláška
27. 08. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2020 -2022
27. 08. 2019 Výpůjčka nebytových prostor
27. 08. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - RO 156/2019 - RO 162/2019, RO 163/2019 - RO 168/2019

XML