Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 FÚ OK_ú.p. Jeseník - dražební vyhláška - opakovaná elektronická dražba nemovité věci
24. 01. 2020 Dražební vyhláška - Pták Zdeněk v Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
24. 01. 2020 Dražební vyhláška - Ryšavý Roman v PROFI CREDIT Czech, a.s.
24. 01. 2020 Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování
23. 01. 2020 Dražební vyhláška - Agroparkl vs. Csicsó
22. 01. 2020 ÚR -SEKWeb4Soft - Česká Ves, 3. etapa rozšíření sítě
21. 01. 2020 Dražební vyhláška - Hutajová vs. Intrum Czech
20. 01. 2020 Dražební vyhláška - Šedivá vs. ČEZ Prodej, a.s.
20. 01. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení ,,Obnova vodovodu v lokalitě K Nádraží, Lipová-lázně
17. 01. 2020 Dražební vyhláška - Bohemia Faktoring, a.s. vs. Kašparová
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení aukce na prodej nemovitých věcí
17. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu . K+K - havárie
16. 01. 2020 Usnesení 38. RM
15. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457
15. 01. 2020 Oznámení o převzetí zdr. dokumentace
15. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Muzikantská stezkav k. ú. Jeseník , OOP
14. 01. 2020 Usnesení o odročení dražebního jednání - Menšík vs. VZP
14. 01. 2020 Dražební vyhláška - Matco, s.r.o. vs. Pustelník
14. 01. 2020 Usnesení - dražení vyhláška - PROFI CREDIT Czech, a.s. vs. Mouralová
14. 01. 2020 Usnesení 37. RM
14. 01. 2020 Usnesení 36. RM
13. 01. 2020 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedeným dokumentem - Rozpočtová opatření č. RO 308/2019 - RO 315/2019
13. 01. 2020 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK Sokolská -parkovistě, v k. ú. Mikulovice.
13. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Mikulovice - závod jednotlivců
08. 01. 2020 Program 37. RM
07. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Luční v k. ú. Vidnava, OOP
07. 01. 2020 Vyhlášení výzvy - Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2020
07. 01. 2020 Technická a dopravní infratsruktura pro rodinné domy - Luční II
07. 01. 2020 Zveřejnění záměru města prodat nemovitosti - pozemky
07. 01. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku - obálková metoda
07. 01. 2020 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování
06. 01. 2020 usnesení - ustanovení opatrovníka: Novostavba RD na parc. č. 909/2, 1473, 909/5... v k.ú. Supíkovice
06. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - havárie vodovod, kanalizace
03. 01. 2020 Zveřejnění záměru na stanovení místní úpravy provozu na UK na pzemku parc.č. 2419/1 v k. ú. Jeseník, parkoviště Kufland.
03. 01. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků
03. 01. 2020 Oznámení - Zveřejňování poskytnutých informací na žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
27. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
23. 12. 2019 schválení kanalizačního řádu: Žádost o schválení provozního řádu kanalizace
20. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo nám.
20. 12. 2019 Vydání Změny č.1 Územního plánu Písečná - veřejná vyhláška
20. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedeným dokumentem: Schválený rozpočet města Jeseník na r. 2020
19. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - 6. změna rozpočtu města (RO 269/2019 - RO 287/2019), rozpočtová opatření RO 288/2019 - RO 307/2019
18. 12. 2019 Schválený rozpočet příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník na rok 2020
18. 12. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 3+1 na ul. Tylova v Jeseníku
18. 12. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+1 na ul. Tylova v Jeseníku

XML