« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Rozpočtová opatření k 31.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoctova_opatreni_k_31.12.2019.pdf
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
<br> r.o.orj.org.pol.§ N/Z UZ název rozpočet +/- příjmy +/- výdaje uprav.rozpoč.usnesení
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019
Příjmy celkem 389 532,50
Výdaje celkem 364 877,50
Saldo hospodaření 24 655,00
Financování -24 655,00
<br> LEDEN
<br> nebylo žádné RO
<br> ÚNOR
<br> MÚ - převody z roku 2018
1 4 8115 změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 0,00 38 497,80 38 497,80 č.0008/ZM2/2019
<br> 4 8123 čerpání dlouhodobého úvěru z r.2018 0,00 28 393,28 28 393,28
1 106 4122 dot.KÚ - strategické dok.Smart City 0,00 42,53 42,53
4 222 4112 dotace na výkon státní správy 27 933,00 4 453,70 32 386,70
6 392 4216 dot.MMR - zateplení Lipová 161 1 997,00 -341,29 1 655,71
6 946 4216 dot.MMR - MŠ Za nádražím 10 372,00 -337,29 10 034,71
<br> 13 698 4213 dot.SFŽP - hybridní automobil 0,00 100,00 100,00
5 493 kotelny - prodej služby 0,00 330,00 330,00
<br> 1 103 Obnova a modern.IT infrastruktury 0,00 52,00 52,00
1 105 Strategie Smart City - dot.MPSV 0,00 78,00 78,00
2 83 5901 Rezervní fond slavností města 0,00 382,00 382,00
2 83 5901 Rezervní fond slavností města - HV 382,00 453,00 835,00
2 66 5901 rezerva pro přeshranič.spolupráci 0,00 242,00 242,00
4 245 5364 6402 98187 FV 2018 - volby do zastupitelstev 0,00 52,52 52,52
4 245 5366 6402 13305 FV 2018 - DNPC 0,00 24,00 24,00
4 245 5366 6402 13305 FV 2018 - DMD 0,00 96,00 96,00
4 41 5901 Podpora kultury - REZERVA 1 451,00 121,80 1 572,80
4 246 5901 REZERVA - příspěvky OF 40,00 30,00 70,00
4 494 5901 Podpora volnočas.aktivit - REZERVA 181,00 5,00 186,00
4 496 5901 Podpora soc.služeb - REZERVA 228,00 11,00 239,00
4 560 5901 Program podpory sportu - REZERVA 5 360,00 119,00 5 479,00
4 584 5901 Podpora soc.služeb - REZERVA 1 288,00 48,00 1 336,00
4 554 Program sociální stipendium 0,00 100,00 100,00
4 248 5901 Projekty akčního plánu REZERVA 0,00 500,00 500,00
5 305 klášter - opatření MZP,EPS,PZTS 0,00 127,00 127,00
5 251 5164 pronájem movitého majetku - most 0,00 35,00 35,00
5 493 kotelny - správa a údržba 0,00 790,00 790,00...

Načteno

edesky.cz/d/3538877

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz