« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. II/125 (ul. Revoluční), místní komunikaci (ul. Prokopa Holého) a účelové komunikaci vyúsťující ze silnice II/125 směrem k objektu býv. fi.Dřevařské závody ve Velkém Oseku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img639 (954,5 kB)
i—h *=-'-*xí.lv.<.> -_r„;g ?: 3 : Q 1 A> 31 !$; “- ;.<.> $% 5:59 a 2— a “Z:“ ' (yi—13153 R ?.; C E a: _;
<br> i
<br> fpr Z\— G.<.>.)
<br> Husova
<br> 137117351!
<br> rána Jamše
<br> gayem
<br> “? psali—Ú “*
<br> „CA ',ty:—n' a;.n,:M '
<br> EUGÚJUWB BŠ
V. Osek - sil. II.125 MK-ul. Pr. Holeho a UK (41,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vaše čj.(zn.):
<br> Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 126532/19-vol
OD vol 25099/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 14.01.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon č.361/2000 Sb.“),ve znění pozdějších předpisů,na podkladě podnětu Obecní policie Velký
Osek se sídlem Revoluční 36,281 51 Velký Osek a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR
KŘP Stř.kraje DI XXXXX k návrhu místní úpravy provozu dle zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,dle § 171 a 172
odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
o z n a m u j e
<br>
podání návrhu místní úpravy provozu na silnici č.II/125 (ul.Revoluční),místní komunikaci (ul <.>
Prokopa Holého) a účelové komunikaci vyúsťující ze silnice II/125 směrem k objektu býv.fi <.>
Dřevařské závody ve Velkém Oseku spočívajícím v instalaci dopravního značení (dále jen DZ) <,>
kterým bude vyloučen průjezd části ulice Prokopa Holého od areálu fi.AIS po křižovatku s ulicí
Volárenskou nákladními automobily v době od 22 – 06 hodin.Správní orgán pro správnost
návrhu tento pouze drobně upravil – místo dod.tabulky E 8d (Úsek platnosti) v návrhu
označené jako „směrová šipka“ s údajem 1 km pod DZ B 4 v ulici Revoluční,které se k danému
účelu neužívá,tuto nahradil dod.tabulkou E 7b (Směrová šipka pro odbočení) a údaj 1 km ze
zrušené dod.tabulky doplnil na další dod.tabulce E 3a (Vzdálenost).Návrh místní úpravy
provo...

Načteno

edesky.cz/d/3536024

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz