« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Oznámení o převzetí zdr. dokumentace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15790945950phppwc7ky.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKEHO KRAJE Odbor zdravotnictví
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX,MBA — vedouci Jeremenkova XXXX/XXa
<br> XXX XX Olomouc
<br> tel.: +420 585 508 859
<br> datová schránka: qiabfmf
<br> email: posta©o|krajcz
<br> www.olkraj.cz
<br> Počet listů: 1 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka Vyřizuje/T el.Olomouc
<br> KOOK 4613/2020 XXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX KUOKl'l XXXXX/XXXX/XXXXXXX XXX XXX XXX
<br> OZNÁMEÚÍ
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor zdravotnictví,oznamuje,že ke dni 14.1.2020 převzal zdravotnickou dokumentaci původně vedenou u poskytovatele zdravotních služeb:
<br> MUDr.XXXXXXX XXXXXXX,zubní lékařství Místo poskytování zdravotních služeb: XX.října 889,790 01 Jeseník IČO: 47999365
<br> Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje zajistí na základě žádosti pořízení výpisů nebo kopií dokumentace nebo předáni zdravotnické dokumentace podle 5 57 odst.3 písm.c) a d) zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách,v platném znění pcskytovateli zvolenému pacientem <.>
<br> Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí být písemná a musí obsahovat: 1) Jméno a příjmení pacienta 2) Rodné číslo pacienta (pokud není přiděleno,tak datum narození) 3) Trvalé bydliště pacienta 4) Název a adresu nově zvoleného poskytovatele zdravotních služeb 5) Název a adresu původního poskytovatele zdravotních služeb 6) Telefonický/e-mailový kontakt 7) Podpis pacienta nebo jeho zákonného zástupce
<br> Žádosti o předání zdravotnické dokumentace zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje „\ Odbor zdravotnictví »,j,/Á ) Jeremenkova 1191/40a 5“ “ i 779 00 Olomouc
<br> „ \
<br> š
<br> \ Í
<br> fan/m
<br> si ' „ „,Šír-„ t_n 53531385 Žlši'dttštnltvhf ív
<br>.; \ xu“ ' x.- i g ? — (wřw % 7 „w.5 z a
<br> lngťmBohuslav Kolář,MBA vedoucí odboru zdravotnictvi
<br> Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace je dostupný na webových stránkách Olomouckého kraje / Menu / Zdravotnictví / Informace o zdravot...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz