« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/328 – Kolín – Ovčáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavba cyklostezky Kolin - Ovcary - PUP na sil. 328 a MK (854,6 kB)
;ZEPRASTAVBY - VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY KOLÍN - OVČÁRY - " '.;;3-g- “**—„ “.v-u ;; „Mf—'i' ' ' POUCÍE ČESKÉ REPUBUKY.\.KHAJSK ŘEDiTELSTVÍ POLICIE
<br>.<.> -.sms.<.> 555550 mw * „ _„DQPHAVMWWTK.- ; ; ?aumKOLCNNAGLA „u ;
<br> “**.g;.a “g.01.2020 u <.>
<br> "'n".: i *.“.;-» <,>
<br> " „ ";;-v".'- "* _; Městský úřad.<.> ;! “1 ' odbor dopravy * „f.- i ' * ' ;jKariovo náměstl 78 * 3230 12 Kolín 1 10.28
<br> /
<br> “Na Hrázi <,>
<br> W
<br> Í-f;
<br> lŠ—Hučmuy lu <,>
PMU DZ cyklostezka Kolin - Ovcary , sil. 328 +MK 2020 (36,2 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
ZEPRA STAVBY s.r.o <.>
Smilova 333
530 02 PARDUBICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 3504/20-noj
OD noj 929/2020
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 27474801
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 13.01.2020
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele - společnosti Zepra Stavby s.r.o <.>,Smilova 333,530 02 PARDUBICE,IČ.:
27474801 podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533
12 Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor
Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS-6571-1/ČJ-2020-010406-DOŽ
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice II/328 – Kolín – Ovčáry a místní
komunikace (Na Hrázi) z důvodu výstavby cyklostezky takto:
<br> při stavbě cyklostezky bude na silnici II/328 mezi Kolínem a obcí Ovčáry a místní komunikaci (Na
Hrázi) osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se prováděj...

Načteno

edesky.cz/d/3533573

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz