« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Doručení vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad při území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení.
TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ E-MAIL
<br> 596 100 211 ČNB Praha 00025 844 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021-001/0710 datová schránka: da5adv2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis značky/ze dne
<br>
<br> Naše značka
<br> SBS 22874/2019/OBÚ-05/162
<br> Vyřizuje/linka
<br> Ing.Šmíd/246
<br> V Ostravě dne
<br> 10.1.2020
<br>
<br>
<br> Vyrozumění o nepřiznání účasti v navazujícím správním řízení podle ustanovení
<br> § 28 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vyrozumívá
<br> účastníky řízení,v navazujícím správním řízení o žádosti organizace OKD,a.s <.>,zapsané
<br> v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,vložka 10919 <,>
<br> IČ 05979277,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná o povolení hornické činnosti
<br> spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431 a č.10 2432 ve sloji č.24 <,>
<br> v 10.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I,v OKD,a.s <.>,ČSA,o vydání usnesení:
<br>  č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/154 ze dne 10.1.2019 o nepřiznání účasti Libora
Krawczuka a Naděždy Krawczukové,oba trvale bytem Lešetínská 439/37A,Staré Město <,>
<br> 733 01 Karviná,ve výše uvedeném navazujícím správním řízení <,>
<br>  č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/155 ze dne 10.1.2019 o nepřiznání účasti Miroslava Struže
a Michaely Stružové,oba trvale bytem nám.Ondry Foltýna 39/34,Staré Město,733 01
<br> Karviná,ve výše uvedeném navazujícím správním řízení <,>
<br>  č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/156 ze dne 10.1.2019 o nepřiznání účasti Marie Lukšíkové <,>
trvale bytem Myslivecká 73/5c,Staré Město,733 01 Karviná,ve výše uvedeném
<br> navazujícím správním řízení <,>
<br>  č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/157 ze dne 10.1.2019 o nepřiznání účasti Ing.Františka
Kubátka a Blaženy Kubátkové,oba trvale bytem nám.Ondry Foltýna 40/32,Staré Město <,>
<br> 733 01 Karviná,ve výše uvedeném navazujícím správním řízení <,...
5/2020
TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ E-MAIL
<br> 596 100 211 ČNB Praha 00025 844 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021-001/0710 datová schránka: da5adv2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Váš dopis značky/ze dne
<br>
<br> Naše značka
<br> SBS 22874/2019/OBÚ-05/163
<br> Vyřizuje/linka
<br> Ing.Šmíd/246
<br> V Ostravě dne
<br> 10.1.2020
<br>
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) <,>
<br> místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst.1 písm.b) bod 7.a § 41
<br> odst.2 písm.b) zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské
<br> správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> d o r u č u j e
<br>
<br> účastníkům řízení podle § 144 a § 25 ve spojení s § 32 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),touto veřejnou
<br> vyhláškou vyrozumění podle ustanovení § 28 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.o nepřiznání
<br> účasti v navazujícím správním řízení vedeném OBÚ ve věci žádosti organizace OKD,a.s.<,>
<br> se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČ 05979277,o povolení hornické činnosti
<br> spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431 a č.10 2432 ve sloji č.24 <,>
<br> v 10.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I,v OKD,a.s <.>,ČSA <.>
<br>
<br> Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:
<br> 1) na úřední desce OBÚ,Veleslavínova 18,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava <,>
2) na elektronické úřední desce OBÚ (http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-5) <,>
3) na úřední desce Magistrátu města Karviné,Fryštátská 72/1,733 24 Karviná – Fryštát <,>
4) na úřední desce Obecního úřadu obce Doubrava č.p.599,Doubrava <.>
<br>
<br> Magistrát města Karviné a Obecní úřad obce Doubrava tímto žádáme o vyvěšení této veřejné
<br> vyhlášky a její přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce,a po vyznačení
<br> lhůty jejího vyvěšení o vrácení zpět na OBÚ ...

Načteno

edesky.cz/d/3533011

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz