« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - UZSVM - aukční vyhláška - 1/6 budovy bez č.p./č.e., rod. rekreace na p.č.st. 6359 v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV 001 (190,2 kB)
lll lll lllllll lllll lllllllll || ll lllllllllllllllllllllllIl ll lllll ! llllll lll
<br> 14445/SKOÍ2019-SKOM Cj.: UZSVM/SKO/1314812019—SKOM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EAS/SKOl001I2020
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> [.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390142128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabídkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 10.1.2020 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 31.1.2020 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Kolín,Karlovo nám.45,280 50 Kolín 1 <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: |enka-kasalova©uzsvm.cz
<br> ".Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provest <.>
<br> Ill.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha2,IČO: 69797111,za kterou pravnejedna XXX XXXXX XXXXX ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín,pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2014,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br> a 1/6 budovy bez čplče,rod.rekreace na st.p.č.6359 LV16431
<br> zapsané na listu vlastnictví č.12707 v v k.ú.Kolín,obec Kolín,vedeném u Katastráiního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního prac...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz