« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4/2020
OBECNÍ ÚŘAD DOUBRAVA
Doubrava čp.599,735 33 Doubrava
<br> tel: 596 549 088
fax: 596 513 034
ID DS: n9hbens
www.doubrava.cz
<br> IČ: 562424
DIČ: CZ00562424
Úřední hodiny Po a St 7:30-11:30; 12:30-17:00
<br> E-podatelna: podatelna@doubrava.cz
<br> Bankovní spojení: KB Karviná
č.účtu: 3421791/0100
<br> Obecní úřad Doubrava na základě ustanovení §18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje tuto
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVU
o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZA ROK 2019
<br> Počet písemně podaných žádostí o informace
Za rok 2019 byly u Obecního úřadu Doubrava podány celkem 2 písemné žádosti o poskytnutí
informací <.>
<br> A.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí <.>
Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu XXXXXXXX o odmítnutí žádosti nebylo
podáno <.>
<br> B.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu <.>
V roce 2019 nedošlo k přezkoumání rozhodnutí Obecního úřadu XXXXXXXX o
odmítnutí žádosti soudem dle příslušných ustanovení zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> C.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona <.>
Za vyhodnocené období nebylo nutno zahajovat řízení o sankcích za nedodržování
zákona o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> D.Další informace vztahující se k uplatňování zákona <.>
U Obecního úřadu Doubrava je v oblasti poskytování informací fyzickým a
právnickým osobám věnována mimořádná pozornost.Veškeré informace v roce
2019 byly poskytovány ústní nebo písemnou formou bezodkladně <.>
<br> V Doubravě dne 09.01.2020
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Načteno

edesky.cz/d/3525858

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz