« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II. a III. třídy a místních komunikací při pořádání 41. ročníku silničního běhu „Pečecká desítka“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bezecky zavod Pececka desitka 2020 (77,9 kB)
“<> “'i' '; ! "'ů.Pečecká deasítka ( ' !%,' \fg
<br> až? CVetkIé
<br>." hva ovine /
<br> „';—_!
<br> cm'.<.>.|.<.> <.>
<br> =.B _ -.<.> „aš-qi: r ***-"ly *“ Rt ke *" !
<br> :::.“_'éih- a en
<br>.„effoě\č_ <.>
<br> \ ' \f'z
<br> až __;"Dobrlchov '! - 1:25
<br> -._' \ \ “> '- \Í'x
<br> “aČ—.\Q'x.'- ___; |-=_.<.> | ** - _'.-."';—“:*-.<.>.--"_ : __'.-1 ': -.-'.'Í.-.93361 -.<.>.<.> '— -- ' - ““““ %] „PK-A POL|u1ECE£=uÉn£Puauz<Y - meSÍSIŠy urad Ě'- i C,(f “\\ ÉFĚŠKĚ ŘEDIL'L'ELST'JÍFOLIGIE : ““*“—“ŠZ" odbor O ra \'.<.> ____ \\ _ _ \\ \— (,i-_'.ZŽ—Iňhio KRA—15 (Radim Karlovo nánEěngIB kit-1333 : _ = *,JEF—\.Qarhenlce \'ů.„r_moopmvnimsps' <.>
<br> 280 12 Koli “,y—T? tri—"2:7 ",<.>
<br> ||.<.> '— 10'25 2% ' nky ):r : _'.—?:lw-dl " „ÍFJ£“__._,____/L __.- <.>,<.>.__„Í.íň_-__._ __ Jil __.<.>.<.> \\?q,;? \\ _,'
<br> ' F ".<.> " | průtah "1329 Pečkami bude uzavřen pouze na dobu 5 - 10 mmut řádne
<br> ; poučenými & označenými pořadateli ve spolupráci s PČR 7 “J“-EN.<.>
<br>.<.>.-._.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -,_.<.>.f'-_“".f|'_"
PMU DZ bez. zavod Pececka desitka 2020 (283,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Město Pečky
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 78
289 11 PEČKY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 121754/19-noj
OD noj 341/2020
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 00239607
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 06.01.2020
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele města Pečky,IČ.:
00239607,se sídlem Masarykovo náměstí 78,289 11 Pečky a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.: KRPS-316843-1/ČJ-
2019-010406- DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnic II.a III.třídy a místních komunikací
v obvodu působnosti našeho silničního správního úřadu při pořádání 41.ročníku silničního
běhu „Pečecká desítka“ za krátkodobé uzavírky silnic II/329,III/3297 a III/32914 Pečky-
Ratenice – Cerhenice takto:
<br> při realizaci uvedené sportovní akce bude na silnicích II.a III.tříd a místních komunikacích v obvodu
působnosti našeho správního orgánu osazeno dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou
a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od ...

Načteno

edesky.cz/d/3524031

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz