« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Výroční zpráva o činnosti obce Smrk v oblasti poskytování informací za rok 2019 [PDF, 200 kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o činnosti obce Smrk v oblasti poskytování informací za rok 2019 [PDF, 200 kB]
Obec Smrk
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br>
<br>
Výroční zpráva za rok 2019
o činnosti obce Smrk v oblasti poskytování informací
<br> dle § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br>
1.Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
<br> žádosti
<br> Počet žádostí o informace: 1
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br>
2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br>
V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí <.>
<br>
3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů <,>
které obec vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
<br> podle zákona č 106/1999 Sb <.>,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení
<br>
V roce 2019 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace <.>
<br> 4.Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
<br> výhradní licence
<br> V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence <.>
<br>
5.Počet stížností podaných podle § 16a zákona,důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
<br>
V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona <.>
<br>
6.Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Požadované informace se týkaly problematiky nabídky veřejných zakázek vůči OBCI SMRK
na dotazované subjekty,to znamená DOMISTAV CZ a.s <.>,Foerstrova 897/2,Pražské
Předměstí,500 02 Hradec Králové,IČ: 27481107,a DOMISTAV HK s.r.o <.>,Foerstrova 897/2 <,>
Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové,IČ: 26007177 <.>
<br> Ve Smrku dne 07.01.2020
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/3522991

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz