« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2/2020
O B E C D O U B R A V A
Doubrava č.p.599,735 33 Doubrava
<br>
<br>
<br>
<br>
INFORMACE
o dokončení sanace prostou „kopce Ujala“
<br>
Obci XXXXXXXX XXXX doručeno sdělení těžební organizace OKD a.s.o ukončení sanačních
<br> prací v prostoru „kopce Ujala“.Byla provedena sanace vzniklé trhliny v horní části svahu a na
<br> úpatí kopce byla provedena „přitěžovací lavice“ v podobě navážky hlušinové sypaniny,na
<br> kterou byla rozprostřena zemina <.>
<br>
<br> Společnost K-GEO s.r.o.po celou dobu provádění sanačních prací a také po jejich dokončení
<br> provádí geotechnický monitoring „svahové fronty Ujala“ a o výsledcích průběžných měření je
<br> obec Doubrava informována <.>
<br>
<br> Na základě sdělení o dokončení sanačních prací,kterými byla oblast zabezpečena,a výsledků
<br> měření,které potvrzují funkčnost provedených opatření,Rada obce Doubrava na své schůzi
<br> dne 18.12.2019 přijala usnesení č.251/22/19,kterým schválila svěšení upozornění na
<br> bezpečnostní riziko v prostoru „kopce Ujala“ z úřední desky obecního úřadu <.>
<br>
<br>
<br>
„otisk razítka“
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce Doubrava
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
<br>
<br> 2020-01-03T09:06:51+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3515242

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz