« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/7, 277/33, 277/34 a 277/35 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace (194,8 kB)
127560-2019_Oznameni_o_zameru (202,7 kB)
<.> /1
<br> Město Kolín
Odbor správy městského majetku
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: majetek@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OSMM 127560/19-vokr
OSMM Vok 24380/2019
<br> XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
klara.vokralova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1
<br>
Datum: 31.12.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,Odbor správy městského majetku,oznamuje ve smyslu § 39,odst.1 <,>
zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat části pozemků parc.č.204,205/1,205/2,205/3,205/7,277/33,277/34 a 277/35
o výměře cca 21.000 m2 v kat.území Sendražice u Kolína v sektoru "G" Průmyslové zóny
Kolín-Ovčáry,dle zákresu viz příloha <.>
<br>
Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Bc.XXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3512483

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz