« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_smeny_na_UD.pdf
MUCK 66650/2019/OSM/Ba/
<br> OZNÁMENÍ
<br> dle 5 39 zák.č.128/2000 Sb.V platném znění
<br> MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
<br> oznamuje
<br> v souladu s usnesením ZM č.123/ZM1112019 odst.a) ze dne 19.12.2019
<br> záměr směny částí pozemkové parcely č.223/1 kú Č.Krumlov ve vlastnictví města Český Krumlov 0 předpokládané výměře cca 53 m2 (vyznačeno červeně v zákresu) za část pozemkové parcely č.1320 v kú Č.Krumlov a část stavební parcely č.915/2 jehož součástí je objekt bydlení čp 266 v kú Č.Krumlov o celkové výměře cca 33 m2 (vyznačeno zeleně vzákresu) ve vlastnictví společnosti XXXXX XXXXX s.r.o <.>,IČ XXX XX 363 dle přiloženého zákresu <.>
<br> i 10,000: podlaha 1m : 484,80 m.n.m.pr.<.> ' souřadnicový systém JTSK,výškový systém pr
<br> art_-„!!! _ m3 l.<.> —"'- n—Jgju- _:—_' “LC—|_ _ “.o-":: ' _ <.>,L 'n'-u— maulu-nun ' " T'— -:n—o-u-.<.>.—s.<.>.<.>.u— “"-"'" ' ' ' ' b— _— '-_ :r a,601/1 - “W,_ \ mmm-u =-.;.f ' 1;.: ' “WmmmMWl_i_—n,— f | -.-'.<.> - _,- __.<.> — — _ _ | _.<.>.A.<.>.' =.<.>,: _,' SMHlWKRES -“ _.m -' _ - | NAVRHIAM wara WROVNÁNI | “T
<br> Vyvěšeno: 23.12.2019
<br> Sejmout: 8.1.2020

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz