« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Flosova, ul. Mannova ul. 1. máje a ul. Výmol v k.ú. Týnec nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tynec nad Labem 126080 (357,8 kB)
XXXXX XXXXX MK Flosova — uzavírka Týnec nad Labem
<br> “r
<br> < Dopravní značení K.H <.>
<br> Zpracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
Tynec nad Labem-Sixta 126080 (40,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
XXXXX XXXXX stavební s.r.o <.>
Václavská X
280 02 KOLÍN III
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 126080/19-car
OD carvv1 24982/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 042 59 106
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 20.12.2019
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti
XXXXX XXXXX stavební s.r.o <.>,Václavská X,280 02 Kolín III a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
<br>
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci (dále jen MK) ul.Flosova <,>
ul.Mannova ul.1.máje a ul.Výmol v k.ú.Týnec nad Labem v obvodu působnosti
zdejšího silničního úřadu z důvodu umístění inženýrských sítí (dále jen akce),takto:
<br> při realizaci akce bude na silnici III.třídy v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno
přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí
tohoto stanovení <.>
<br>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN
EN12899-1 a ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 66.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si
vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude
vyžado...

Načteno

edesky.cz/d/3502145

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz