« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o poplatku za komunální odpad
1
<br>
OBEC SMRK
<br>
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 <,>
o poplatku za komunální odpad
<br>
Zastupitelstvo obce Smrk se na svém zasedání dne 17.12.2019 usneslo vydat na základě
ustanovení § 17a odst.1 zákona 185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) <,>
§ 35 a § 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku <.>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,který vzniká
na území obce Smrk <.>
<br>
Článek 2
Správa poplatku
<br>
1.Správu poplatku vykonává Obec Smrk <.>
2.Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem
<br> poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.Jde-li o budovu,ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,je plátcem toto
společenství.Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.1
<br>
Článek 3
<br> Sazba poplatku
<br> 1.Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
<br> s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti činí sazba:
<br>
Sběrná nádoba
v litrech
<br> Perioda svozů
Počet svozů
<br> za rok
Poplatek za nádobu
<br> 110 týdenní 42 1.980 Kč za rok
<br> 110 čtrnáctidenní 26 1.620 Kč za rok
<br> 110 jednorázový individuální 90 Kč za 1 svoz
<br> 240 týdenní 42 2.950 Kč za rok
<br> 240 čtrnáctidenní 26 2.360 Kč za rok
<br> 240 jednorázový individuální 180 Kč za 1 svoz
<br>
2.Rozúčtování předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu
<br> nakládání s komunálním odpadem je provedeno v Příloze č.1 této obecně závazné
vyhlášky <.>
<br>
1 § 17a odst.2 zákona č.185/2001,o odpadech a změně některých dalších zákonů,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Článe...

Načteno

edesky.cz/d/3493162

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz