« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh rozpočtu obce Smrk na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Smrk na rok 2020
OBEC SMRK IČ: 00378623
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2 0 2 0 (v Kč)
<br> Paragraf Položka
<br> Příjem Výdaj Příjem Výdaj Příjem Výdaj
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 730 000,00 800 000,00 870 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 75 000,00 75 000,00 78 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 830 000,00 850 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45 000,00 45 000,00 45 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu 0,00 5 192,00 0,00
<br> 1340 Poplatky za svoz odpadů 55 000,00 55 000,00 70 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 200,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 17 000,00 17 000,00 20 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 420 000,00 420 000,00 390 000,00
<br> 4111 Dotace na volby ze SR 0,00 29 000,00 0,00
<br> 4112 Dotace na správu ze SR 60 000,00 65 400,00 68 100,00
<br> 4122 Neinvestiční dotace od Kraje Vysočina 0,00 127 000,00 0,00
<br> 4216 Investiční dotace MŽP 0,00 85 912,00 0,00
<br> 1019 Ostat.zeměděl.a potr.činnost a rozvoj 45 000,00 45 000,00 50 000,00
<br> 1039 Lesní hospodářství 10 000,00 6 500,00 19 475,00 6 500,00 0,00 6 500,00
<br> 2219 Místní komunikace - opravy a udržování 250 000,00 339 100,00
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100,00 0,00 4 000,00
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00
<br> 2292 Výdaje na dopravní obslužnost 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 2310 Pitná voda 90 000,00 171 000,00 106 510,00 229 300,00 85 000,00 494 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 12 000,00 60 000,00 12 000,00 60 000,00 12 000,00 50 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 37 500,00 43...

Načteno

edesky.cz/d/3493160

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz