« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 116/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

116/2019
Obec Doubrava
<br> v souladu s ust.§ 39,odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje záměr
<br> změnit nájemní smlouvu
<br>
uzavřenou dne 13.února 1991 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově
<br> č.p.600,nacházející se na pozemku parc.č.240 v obci Doubrava,k.ú.Doubrava u Orlové <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě ceny nájmu <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu obce Doubrava: obec Doubrava <,>
<br> Doubrava 599,735 33 Doubrava,v termínu do 6.ledna 2020 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Doubrava na její 22.schůzi dne 18.prosince 2019
<br> usnesením č.253/22/19 <.>
<br>
<br>
<br> V Doubravě dne: 19.12.2019
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
starostka obce Doubrava

Načteno

edesky.cz/d/3491492


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz