« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021.pdf [0,46 MB]
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023
<br> Obec Čermná ve Slezsku,IČ 00849707
<br> 2021 2022 2023
Třída 1 Daňové příjmy 5 500 000 5 500 000 5 550 000
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 590 000 590 000 600 000
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 70 000 70 000 70 000
<br> Třída 4 Dotace 3 800 000 400 000 400 000
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> 9 960 000 6 560 000 6 620 000
<br> Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 8 000 000 6 000 000 6 000 000
<br> Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 2 500 000 1 200 000 1 000 000
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> 10 500 000 7 200 000 7 000 000
<br> Třída 8 Financování 540 000 640 000 380 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem střednědobého plánování a dle § 3 zákona
<br> č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je povinnou součástí
<br> rozpočtového hospodaření.Obsahem rozpočtového výhledu,dle tohoto zákona,mají být
<br> základní údaje o příjmech a výdajích,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
<br> realizovaných záměrů <.>
<br> - Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění stability
<br> potřeb obce <.>
<br>
<br> - Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu v jednotlivých letech zcela přesně kopíruje
Zásady pro sestavování rozpočtu obce Čermná ve Slezsku,je tedy porovnatelný
<br> s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty.Sestavuje
<br> se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční
<br> rozpočet.Vzhledem k tomu,že obec nemá nyní žádné závazky a nelze určit termíny
<br> realizací investičních akcí,střednědobý výhled se skládá pouze z předpokladu příjmů
<br> a výdajů na léta 2021 - 2023 <.>
<br>
Obec má rozpracované projekty na dotace na rekonstrukci požární zbrojnice,na
<br> rekonstrukci RD na sociální bydlení a také na tzv.kotlíkové půjčky,kdy v cíli 2 jsou
<br> připravené záměry na investiční akce.Výhled počítá jak s půjčkami pro občany...

Načteno

edesky.cz/d/3475841

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz