« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Rozpočet obce na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2020.pdf [0,59 MB]
Rozpočet obce Čermná ve Slezsku na
<br> rok 2020
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br> Oddíl/
<br> paragraf
<br> Položka Text Rozpočet
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.1 300 000
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 33 000
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 130 000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 110 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 3 000
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 45 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 000
<br> 1361 Správní poplatky 2 500
<br> 1381 Odvod z výherních hracích přístrojů 23 000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 400 000
<br> 4112 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 85 400
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 360 000
<br> 0000 Bez ODPA 8 535 900
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000
<br> 1031 Pěstební činnost 70 000
<br> 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží 60 000
<br> 2141 Vnitřní obchod 60 000
<br> 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 500
<br> 3111 Předškolní zařízení 12 500
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450
<br> 3314 Činnosti knihovnické 450
<br> 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 35 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 35 000
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 44 000
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000
<br> 3639 Komunální služby 94 000
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42 000
<br> 4371 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitstí 24 000
<br> 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 24 000
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000
6171 Činnost místní správy 2 000
<br> Příjmy celkem 6 235 850,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br>
<br>
ODpa Text
Rozpočet
<br>
<br> 1031 Pěstební činnost 330 000
<br> 2141 Vnitřní obchod 35 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 200 000
<br> 3314 Činnosti kniho...

Načteno

edesky.cz/d/3475840

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz