« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 111/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

111/2019
OBEC DOUBRAVA
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.4/2019 <,>
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
<br> č.102/8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10
<br> písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Doubrava touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
<br> prostranství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad (dále jen správce poplatku).1
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
<br> prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb
<br> a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo
<br> reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění
<br> skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní <,>
<br> sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají
<br> veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
<br> Čl.3
Předmět poplatku a poplatník
<br> Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou graficky vyznačena na
<br> mapě v příloze č.1 – „Pasport místních komunikací obce Doubrava“ a dále na parcele č <.>
<br> 3/1,24 (plocha od budovy čp.135 k přilehlé pozemní komunikaci),197,198,199/2 <,>
<br> 201/2 a 1162 (od budovy čp.462 k přilehlé pozemní komunikaci),vše v katastrálním
<br> území Doubrava u Orlové.Příloha č.1 tvoří n...

Načteno

edesky.cz/d/3468791

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz