« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr pronájmu části pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku dle § 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Záměr pronájmu části pozemku p.č.283/11 v obci a k.ú.Třebenice
<br>
Město Třebenice nabízí k pronájmu:
<br> část pozemku – parkovací stání č.4,označené na přiloženém náčrtu (zvětšené kopii
<br> katastrální mapy) jako parkoviště D – oranžová,které se nachází na p.p.č.283/11 v obci
<br> a k.ú.Třebenice,v majetku města Třebenice,zapsané na LV 1 <,>
<br> za cenu ve výši 1.200,- Kč/rok za parkovací stání (jednotlivou část pozemku) <.>
<br> Nabídku v písemné formě podejte ve lhůtě pro podání nabídek v řádně zalepené obálce
<br> označené názvem „Záměr pronájmu parkovacího stání č.4 - parkoviště D
<br> v k.ú.Třebenice“,na adresu Městský úřad Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13
<br> Třebenice,nebo ji doručte osobně do podatelny MěÚ Třebenice na téže adrese,kancelář
<br> v přízemí.Obálka bude opatřena adresou odesílatele (k případnému vyrozumění uchazeče
<br> o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek).Otevírání obálek bude neveřejné <.>
<br> Město Třebenice si vyhrazuje právo záměr pronájmu bez uvedení důvodu zrušit <.>
<br>
<br> Záměr pronájmu parkovacího stání odsouhlasila Rada města Třebenice dne 25.11.2019
<br> usnesením č.19/8/2019 <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů,posledním dnem termínu doručení připomínek je
<br> 30.12.2019 do 14.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Třebenicích dne 11.12.2019 Ing.XXX XXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 11.12.2019
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________

Načteno

edesky.cz/d/3463730

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz