« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2777 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných OVO-67932/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2777 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných OVO-67932/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2777
ze dne 9.12.2019
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z
Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 určených
<br> pro MČ HMP a na poskytnutí neinvestičních účelových dotací MČ HMP
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 735,30 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí neinvestičních účelových dotací MČ HMP na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů ve výši 735.262,00 Kč dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.12.2019
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2777 ze dne 9.12.2019
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091635040059 4116 14004 0716 735,30 735 262,00
<br> 735,30 735 262,00
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část ORG Název akce rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 12 0091635000012 Neinvestiční výdaje JSDH Cholupice /rozhod.bod 8 písm.b),c) / 6330 5347 14004 0716 48,00 47 941,00
<br> Praha 15 0091635000015 Neinvestiční výdaje JSDH Horní Měcholupy /rozhod.bod 8 písm.c) / 6330 5347 14004 0716 84,10 84 112,00
<br> Praha 16 0091635000016 Neinvestiční výdaje JSDH Radotín /rozhod.bod 8 písm.c) / 6330 5347 14004 0716 32,10 32 100,00
<br> Praha 18 0091635000018 Neinvestiční výdaje JSDH Letňany /rozhod.bod 8 písm.c) / 6330 5347 14004 0716 97,20 97 216,00
<br> Praha 19 0091635000019 Neinvestiční výdaje JSDH Kbely /ro...

Načteno

edesky.cz/d/3460865


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz