« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2772 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava OVO-67933/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2772 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava OVO-67933/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2772
ze dne 9.12.2019
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v kapitole 03 Doprava a navýšení celkových
nákladů dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.plán realizace činností investičních akcí zajišťovaných Technickou správou
komunikací a.s.dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.zajistit realizaci dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.12.2019
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXXXX,MSc <.>,Ph.D <.>
Tisk: R-35141
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2772 ze dne 9.12.2019
<br> C e l k e m 0,00
<br> -3 367,00
<br> MHMP XXX - SK XXXX
<br> XXXX
<br> -X XXX,00
<br> 7 600,00Zachytná parkoviště P + R
<br> Protihluková opatření - příprava
<br> 400,00
<br> 1 290,00
<br> 4540
<br> -315,80
<br> 621,00
<br> 440,40
<br> -4 096,006046
<br> 41884 Rek.ul.Koněvovy
<br> Příprava staveb
<br> 40651 Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)
<br> -2 473,60
<br> 5 000,00
<br> 43259
<br> Drážní promenáda
<br> Most v ulici Bystrá,X 525 - novostavba
<br> Most pro pěší - metro,X 05243779
<br> Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4
<br> -4 000,00
<br> Cyklotrasa A244628
<br> 44333
<br> 44610
<br> 44146 Lávky na železničním mostě přes Vltavu
<br> Revitalizace ulice Varhulíkové44428
<br> 44600 Barrandovský most – celková rekonstrukce
<br> 44276 Na Staré
<br> 25 000,00
<br> 5 000,00
<br> -400,00
<br> 35 000,00
<br> 4 000,00
<br> Úprava celkových
<br> nákladů (v tis.Kč)
ORJ Úprava rozpočtu (v tis.Kč)UZ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavní...

Načteno

edesky.cz/d/3460864


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz