« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2805 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku OVO-67934/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2805 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku OVO-67934/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2805
ze dne 9.12.2019
<br> k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním
městem Prahou - Gymnázium,Praha 8,U Libeňského zámku 1
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.poskytnutí návratné finanční výpomoci dle § 34 odst.1 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
příspěvkové organizaci Gymnázium,Praha 8,U Libeňského zámku 1,IČO:
61387509,se sídlem U Libeňského zámku 1,180 00 Praha 8 ve výši 920.300 Kč z
rozpočtu hl.m.Prahy na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na
realizaci projektu čerpaného z OPPPR.Tato návratná finanční výpomoc bude
hlavnímu městu Praze vrácena nejpozději do 30.1.2021
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 10.12.2019
<br> 2.MHMP - SML MHMP
<br> 1.realizovat bod I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.12.2019
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br> Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-35051
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - SML MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2805 ze dne 9.12.2019
<br> Úprava
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce UZ (v tis.Kč)
<br> SML MHMP 70461000283 dočasně volné zdroje 8115 0461 920,30
<br> C e l k e m 920,30
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce UZ (v tis.Kč)
<br> Gymnázium,Praha 8,U Libeňského
<br> zámku 1,IČO: 61387509 70461000283 návratná finanční výpomoc 3121 5651 0461 920,30
<br> C e l k e m 920,30
<br> Úprava ro...

Načteno

edesky.cz/d/3460863


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz