« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2804 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport OVO-67936/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2804 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport OVO-67936/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2804
ze dne 9.12.2019
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap.04 - Školství <,>
mládež a sport
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2019 v kap.04 - Školství,mládež a sport včetně
úprav celkových nákladů dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 16.12.2019
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-35022
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2804 ze dne 9.12.2019
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> SML MHMP 0096106 Podpora odborného vzdělávání v Praze 3299 000 0461 -570,00
<br> Vyšší odborná škola informačních
<br> studií a Střední škola
<br> elektrotechniky,multimédií a
<br> informatiky,se sídlem Praha 9 <,>
<br> Novovysočanská 280/48
<br> 0091651000372
Realizace programu pro veletrh Schola
<br> Pragensis
3122 091 0416 570,00
<br> SML MHMP 0096116 Příprava nových projektů 3299 000 0461 -95,80
<br> Střední průmyslová škola
<br> zeměměřická,Praha 9,Pod
<br> Táborem 300
<br> 0091651000391 Podpora výuky matematiky 3122 091 0416 13,70
<br> Střední škola automobilní a
<br> informatiky,se sídlem Praha 10 <,>
<br> Weilova 1270/4
<br> 0091651000365 Podpora výuky matematiky 3123 091 0416 82,10
<br> Střední průmyslová škola
<br> strojnická,škola hlavního města
<br> Prahy,Praha 1,Betlémská 4/287
<br> 0091651000106 Pořízení I-padů 3122 091 0416 411,50
<br> Domov mládeže a školní jídelna <,>
<br> Praha 2,Neklanova 32
0091651000251 Pořízení PC a elektroniky 3147 091 0416 203,10
<br> Do...

Načteno

edesky.cz/d/3460861


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz