« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2774 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-67937/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2774 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-67937/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2774
ze dne 9.12.2019
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z
<br> Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 13
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 746,40 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 13 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.12.2019
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2774 ze dne 9.12.2019
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na schválené transfery ze státního rozpočtu
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0010859030059 4116 104513013 0916 230,10 230 087,50
<br> ROZ MHMP 0010859030059 4116 104113013 0916 207,10 207 078,75
<br> ROZ MHMP 0015045030059 4116 104513013 0916 162,70 162 728,75
<br> ROZ MHMP 0015045030059 4116 104113013 0916 146,50 146 455,87
<br> 746,40 746 350,87
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU 50 % podíl SR 45 %
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč)
<br> Praha 13 0010859000013
<br> EU - Inovační řešení pro strategické řízení Prahy 13
<br> (projekt č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007412) 6330 5347 13013 0916 230,10 207,10 4...

Načteno

edesky.cz/d/3460860


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz