« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - vraky - vyvěšení - VW Polo - Za Nádražím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3211-2019.pdf
MÉSTO ČESKÝ K1jLOV
MSTKÁ POLICII
<br> [ĚSTSKÁ POLICIE ČESKÝ QY,«;0~ ~1
1f j nám.Svornosti 1,380766308 9 38076
<br> Dne: 07.12.2019
3211/2019
<br> VÝZVA K ODKLIZENÍ VRAKU
<br> Vážený pane (paní):
<br> Dne 07.12.20 19 bylo hlídkou MP Český Krumlov dle § 19c zák.Č.13/1997 Sb <.>,O pozemních
komunikacích,zaevidováno Vaše osobní motorové vozidlo tovární zna čky VW POLO
černé barvy bez SPZ j a k o v r a k <.>
Toto vozidlo je odstaveno v Ceském Krumlov ě na sídlišti Za Nádražím na panelové cestě naproti
ČSD
<br> Žádáme Vás tímto o neprodlené odstran ění vozidla z ve řejného prostranství,nejpozd ěji však do
dvou měsíců od doručení této výzvy <.>
<br> V případě,že této výzvy neuposlechnete nebo nepominou-li okolnosti vedoucí k evidenci
vozidla jako „vraku",bude toto vozidlo odstran ěno na Vaše náklady <.>
<br> V případě Vašich dotazů se obracejte na výše uvedenou adresu,pop ř.na výše uvedená tel.č ísla <.>

Načteno

edesky.cz/d/3459834

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz