« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení o změnách v třídění komunálního odpadu a v poplatcích za jeho odvoz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o změnách v třídění komunálního odpadu a v poplatcích za jeho odvoz
1
<br>
<br> Město Třebenice,Paříkovo nám.1 <.>,411 13 Třebenice
<br>
Vážení občané <,>
<br>
od nového roku nás čekají změny v oblasti třídění komunálního odpadu.Město Třebenice
<br> se snaží zajistit lepší dostupnost stanovišť sběrných nádob na tříděný komunální odpad <,>
<br> a proto jsme tato stanoviště rozšířili na další místa.Přehled jednotlivých stanovišť naleznete
<br> v obecně závazné vyhlášce č.4/2019 <.>
<br> Město Třebenice má v současné době celkem 15 následujících stanovišť: Kocourov – za
<br> penzionem,Kololeč – náves,Lhota – u požární zbrojnice,Medvědice – náves,Mrsklesy –
<br> u rybníčku,Sutom – u obchodu,Teplá – náves,Lipá,Dřínek,Třebenice – u školní jídelny <,>
<br> Třebenice – u koupaliště,Třebenice – u MěÚ,Třebenice – Žlábkova ulice u paneláků <,>
<br> Třebenice – Jiráskova ulice u hřbitova,Třebenice – Lipová ulice u paneláků <.>
<br> Změna se týká nové povinnosti sběru použitých jedlých tuků a olejů – sběr použitých
<br> jedlých olejů bude realizován prostřednictvím sběrných nádob o velikosti 240 litrů
<br> s vhozovým otvorem umístěným v přední části nádoby,kam se vhazují uzavřené PET lahve
<br> s těmito oleji.Důvodem této zákonné povinnosti je snaha o eliminaci výskytu olejů
<br> v kanalizaci,případně v běžném komunálním odpadu.Tyto nádoby jsou umístěny na
<br> stávajících stanovištích kontejnerů na tříděné odpady: stanoviště Třebenice – za MěÚ <,>
<br> Třebenice – u školní jídelny a Teplá – náves <.>
<br> Na základě kladných zkušeností se zapůjčováním vaků na biologicky rozložitelný odpad
<br> přistoupilo město Třebenice ke zrušení ceníku za vypůjčení vaku.Nyní si tuto službu mohou
<br> občané sjednat zdarma přímo na Městském úřadu Třebenice,popřípadě objednávku vaku je
<br> možné učinit na tel.416 594 301 <.>
<br> Biologicky rozložitelný odpad je tedy možné odkládat:
<br> 1.do velkoobjemového kontejneru umístěného u čističky odpadních vod <,>
<br> 2.do zvláštních sběrných vaků vydávaných Městským úřadem Třebenice,které jsou po
<br> naplnění...

Načteno

edesky.cz/d/3459678

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz