« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy – zrušení ochranného pásma vodního zdroje – Zásmuky, Zámecký zdroj a Zásmuky – Sobočice v k. ú. Zásmuky a Sobočice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24144.19 121510.19 navrh OP zasmuky (217,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Město Zásmuky
Komenského náměstí 133
281 44 ZÁSMUKY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 121510/19-Ha
OZPZ 24144/2019
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
stepanka.hola@mukolin.cz
<br>
IČ: 00235954
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 05.12.2019
<br>
<br> Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy – zrušení ochranného pásma
vodního zdroje-Zásmuky,Zámecký zdroj a Zásmuky-Sobočice v k.ú.Zásmuky a Sobočice <.>
<br>
OZNÁMENÍ
o návrhu opatření obecné povahy
<br> ochranné pásmo vodního zdrojů
<br>
Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně příslušný úřad podle
ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen
vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů,na návrh
města Zásmuky,IČ 00235954,Komenského náměstí 133,Zásmuky
<br>
ruší
<br>
podle ustanovení § 30 odst.9 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a 174 správního řádu
<br> 1.ochranné pásmo I.a II stupně vodního zdroje Zásmuky,Zámecký zdroj,které bylo stanoveno a
vymezeno rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV V Kolíně,ze dne
19.10.1984,pod čj.vod-o/589/1984 <.>
<br> 2.ochranné pásmo I.a II stupně vodního zdroje Zásmuky - Sobočice,které bylo stanoveno a
vymezeno rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV V Kolíně,ze dne
19.10.1984,pod čj.vod-o/588/1984 <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
Město Zásmuky,IČ 00235954,Komenského náměstí 133,Zásmuky,podalo dne 21.08.2019 žádost o
zrušení ochranného pásma vodního ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz