« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví městský pozemek parc. č. st. 5155/5, k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

121834-2019_Zamer_prodej_pozemku (201,7 kB)
Město Kolín
Odbor správy městského majetku
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 205
e-mail: majetek@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OSMM 121834/19-chud
OSMM chud2 18873/2018
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
karel.chudoba@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 05.12.2019
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,odbor správy městského majetku,oznamuje ve smyslu § 39,odst.1 <,>
zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat ze svého vlastnictví městský pozemek parc.č.st.5155/5 o výměře 17 m²
v katastrálním území a obci Kolín <.>
<br>
Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Bc.XXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br> Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3454440

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz