« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení Vodoprávní úřad na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení Vodoprávní úřad na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou
Aktuální oznámení - Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
oficiální stránky města
Den vyvěšení:
Podrobnosti:
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení,které je podmínkou pro jmenování do funkce:
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou
Místo výkonu práce: území správního obvodu města Jablonec nad Nisou,jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č.2 k zákonu č.314/2002 Sb <.>,v platném znění <.>
 
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské,popř.vyšší odborné vzdělání na úseku životního prostředí se zaměřením na vodní hospodářství; možno i středoškolské za podmínky min.3 roky práce v oboru
znalost vodního zákona,stavebního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích včetně znalosti postupů podle správního řádu;
praxe minimálně 3 roky ve správním orgánu vykonávající státní správu (i v přenesené působnosti),nejlépe při výkonu agendy vodoprávního úřadu;
složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném úseku výhodou;
dobrá orientace v prostředí výkonu přenesené působnosti státní správy;
výborné komunikační a vyjednávací schopnosti;
schopnost řídit pracovní kolektiv;
uživatelská znalost práce s PC (Word,Excel,internet);
řidičský průkaz – minimálně skupina B <.>
 
jméno,příjmení a titul;
datum a místo narození;
korespondenční adresa;
telefonní číslo;
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana);
datum a podpis zájemce <.>
strukturovaný životopis
výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,popř.jeho ověřenou kopii
 
Popis vykonávané práce:
 
 
 
 
Způsob podání přihlášky:
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu <.>
Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro ú...

Načteno

edesky.cz/d/3452840

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz