« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Novém Strašecí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
\.<.> <.>
<br> $a.<.> ČT
Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Novém Strašecí
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00SQAMA
MURAX00SQAMA
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/10642/2019/Vav Město Nové Strašecí
IČO 00244155
Komenského náměstí č.p.201
271 01 Nové Strašecí
<br> Č.j.: MURA/57121/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
rvavruskova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 4.12.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/10642/2019/Vav <.>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> NÁVRHU NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
<br> přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),zahájil dne 28.2.2019 na základě žádosti Město Nové Strašecí (dále jen
„žadatel“) řízení o návrhu opatření obecné povahy (dále jen „opatření“) podle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích <.>
<br>
Místní úprava spočívá v osazení semaforů pro výjezd hasičů z obou stran před autobusové
<br> zastávky a umístění reflexního dopravního značení (dále jen „DZ“) č.IP 22 „Pozor výjezd
hasičů“ na silnici č.II/606 v ul.Palackého před Hasičskou zbrojnicí v úseku autobusových zastávek
v Novém Strašecí,z důvodu bezpečného výjezdu zásahové techniky z areálu HZS a zvýšení
bezpečnosti všech účas...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz