Město Rakovník

Okresní město
Okres Rakovník

http://mesto-rakovnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
269 01 Rakovník

Datová schránka: qb9bqrd
E-mail: posta@murako.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 08. 2019 Vedoucí oddělení informatiky na odboru vnitřních věcí MěÚ Rakovník
20. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Dita Mátéová
20. 08. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Mgr. Olga Vrátná
19. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Pavel Sláma
19. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Iveta Mádlová
19. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Michal Boček
19. 08. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Michaela Vykouková
19. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Aukční vyhláška - Předmět aukce: Pozemky v k. ú. Lužná u Rakovníka
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve městě Jesenice
15. 08. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Jesenice, Podbořánky
15. 08. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Alena Hurtová
15. 08. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Barbara Rychterová
15. 08. 2019 Územní rozhodnutí - rekonstrukce komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení - Pavlíkov
15. 08. 2019 Výzva k podání nabídky na VZMR na projektové práce: "Rekonstrukce mostů č. 03, 05 a 16 v k.ú. Rakovník""
14. 08. 2019 Schválená rozpočtová opatření - rok 2019 - RO19 - RO22
14. 08. 2019 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Garáž s dvěmi stáními pro osobní automobil, přístřešek v k. ú. Modřejovice
13. 08. 2019 Záměr prodat části p. p. č. 2970/85 v k. ú. Rakovník
13. 08. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory
13. 08. 2019 Návrh na stanovení místní úpravy provozu - MUDr. Helena Šretterová
13. 08. 2019 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Nové Strašecí
13. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Anna Csölleová
13. 08. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Ing. Miloš Dvořák
13. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Ing. Vladimír Lámer a Veronika Nedbalová
13. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Martin Brabec
13. 08. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení - Přeložka výtlačného řadu vodovodu ul. Koubkova, Rakovník
13. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Eva Toráčová
12. 08. 2019 OOP - prodloužení zákazu odběru vody z vodovodu Nový Dvůr u Řeřich
12. 08. 2019 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník na okrese Rakovník
12. 08. 2019 Územní rozhodnutí - skupinový vodovod Skupá - Skřivaň
12. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Marcel Bouma, Lukáš Divišovský
08. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo náměstí - jih, Rakovník
08. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Mgr. Olga Vrátná
08. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Rakovnické posvícení 2019
06. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Radek Jirka 1978, Dominik Štětka 2003, Eva Toráčová 1981
06. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Alena Hutrova
06. 08. 2019 Informace o podání žádosti - Barbara Rychterova
06. 08. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku - Jiří Svatek
06. 08. 2019 Zadávací řízení na opravu sociálního zařízení v areálu SK Rakovník
06. 08. 2019 Zadávací řízení na změnu způsobu ohřevu vody v Kulturním centru Rakovník
06. 08. 2019 VPS - Obec Krakovec
06. 08. 2019 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
05. 08. 2019 Referent – stavební řád na odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník
05. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám., Rakovník
02. 08. 2019 Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Rakovník
02. 08. 2019 Vedoucí oddělení registru silničních vozidel, zkušebních komisařů a silničního hospodářství na odboru dopravy MěÚ Rakovník
02. 08. 2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Navrátil Rudolf 1979, Říha Radek 1981
01. 08. 2019 Oznámení - prodloužení platnosti stavebního povolení - vodovod Městečko - Křivoklát
31. 07. 2019 Stavební povolení - Dopravní a technická infrastruktura - ul. Luženská, Rakovník
31. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Příprava území pro výstavbu 8 RD v k. ú. Všetaty
30. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Krupá_v. v za kNN, z TS RA_1242 Nádraží

XML