« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 34. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15755436110phpbgw1v7.pdf
Město Jeseník
<br>
<br> Usnesení
<br>
<br>
přijatá na 34.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 2.12.2019
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br> 1084 <.>
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.252/2019 - 268/2019 <.>
<br>
1085 <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jeseník na rok 2020
v celkovém objemu 271 615 620,-- Kč,přičemž příjmy činí 261 123 490,-- Kč,výdaje
běžné činí 258 981 720,-- Kč,výdaje kapitálové činí 12 633 900,-- Kč,financování činí
10 492 130,-- Kč <.>
<br>
1086 <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu
města Jeseník na r.2020:
a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách rozpočtové skladby - jako závazné minimum <.>
b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých ORJ - jako závazné maximum <.>
c) Kapitálové výdaje po jednotlivých investičních akcích zvýšené maximálně o investiční
rezervu - jako závazné maximum <.>
d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum <.>
<br>
1087 <.>
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit radě města v souladu s ustanovením
§102,odst.2,písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,tento rozsah
provádění rozpočtových opatření pro r.2020:
a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad
<br> závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum <.>
b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů
<br> tř.5 a položkami kapitálových výdajů tř.6,kterými nedochází ke změně účelu jejich
určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu <.>
<br> c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř.1 až 4 a položek výdajů tř.5 a 6 z
důvodu získaných a přidělených prostředků v případě,že nevyvolávají další nároky na
rozpočtové prostředky města <.>
<br> d) Zapojení zůstatků vlastních,darovaných,projektových,transferových a schválených
úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí <,>
neinvestičních projektových akcí,smluvně...

Načteno

edesky.cz/d/3447185

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz