« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na na místní komunikaci ul. Parléřova a ul. Brandlova v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brandlova 121049 (452,9 kB)
OOP PDZ 121049 (40,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 121049/19-car
OD carvv1 24062/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 03.12.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 <,>
odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti spolku Otevřená
ulice,z.s <.>,Příčná 250,280 02 Kolín V,podané dne 17.10.2019,po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát ze dne 24.10.2018 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst <.>
2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona
č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Parléřova a ul.Brandlova v k.ú <.>
Kolín z důvodu pořádání akce: „Otevřená ulice - adventní“,(dále jen akce) takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu
s ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo ...

Načteno

edesky.cz/d/3446798

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz