« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2690 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní OVO-67813/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2690 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní OVO-67813/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2690
ze dne 2.12.2019
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury v roce 2019
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o 63.036,80 tis.Kč dle přílohy č.1
tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 13.12.2019
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora Vyhnánek
Tisk: R-35152
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2690 ze dne 2.12.2019
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XX XXX,XX XX 435 000,00
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XX XXX,XX XX 826 932,31
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX X XXX,XX X 774 912,91
<br> 63 036,80 63 036 845,22
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Název akce
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Název akce rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXX Štěrboholská spojka,soubor staveb XXXX XXXX XXXXX 0329 30 435,00 30 435 000,00
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXX Štěrboholská spojka,soubor staveb XXXX XXXX XXXXX 0329 26 826,90 26 826 932,31
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXX Českobrodská,Rek.ul.XXXX XXXX 91628 0329 5 774,90 5 774 912,91
<br> C e l k e m 63 036,80 63 036 845,22
<br> C e l k e m
<br> Financování dopravní infrastruktury - investice
<br> POL
<br> POL ORJ
<br> ORG
<br> Financování dopravní infrastruktury - investice
<br> Financování dopravní infrastruktury - investice
<br> Úprava ro...

Načteno

edesky.cz/d/3445010


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz