« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 106/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

106/2019
O B E C D O U B R AV A
sídlo,Obecní úřad Doubrava
<br> 735 33 Doubrava č.p.599
<br>
<br>
S V O L ÁV Á M
<br>
8.zasedání Zastupitelstva obce Doubrava,které se koná
<br> dne 11.prosince 2019 v 16 hod.30 min.v zasedací místnosti
<br> Obecního úřadu Doubrava
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení a procesní záležitosti
<br> 2.Petice občanů Doubravy na zřízení „Obytné zóny“ – Finské domky
<br> 3.Rozpočtové úpravy – rozpočtové opatření č.9
<br> 4.Rozpočet obce Doubrava na rok 2020
<br> 5.Darování podílů pozemku
<br> 6.Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.2616 v k.ú.Doubrava u Orlové
<br> 7.Prodej pozemku parc.č.3068 a 3070,oba v k.ú.Doubrava u Orlové
<br> 8.Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.2/2019,o místním poplatku ze psů
<br> 9.Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.3/2019,o místním poplatku za
<br> provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů
<br> 10.Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č.4/2019,o místním poplatku za
<br> užívání veřejného prostranství
<br> 11.Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu obce Doubrava
<br> 12.Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Doubrava
<br> 13.Informace o činnosti výborů zastupitelstva obce
<br> 14.Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020
<br> 15.Organizační a různé
<br> 16.Diskuse a závěr
<br>
Občané jsou srdečně zváni!
<br> Doubrava 29.11.2019
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
starostka obce Doubrava

Načteno

edesky.cz/d/3439285

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz