« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 18. zasedání Rady města Třebenice ze dne 11.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 18. zasedání Rady města Třebenice ze dne 11.11.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování
osobních údajů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Třebenice s omezeným
rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 18.zasedání
<br>
<br>
Rady města Třebenice konané dne 11.11.2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.18/1/2019
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.18/2/2019
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 11.11.2019 <.>
<br>
Usnesení č.18/3/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.18/4/2019
<br>
RM vzala na vědomí bez připomínek informaci ZŠ a MŠ Třebenice p.o <.>,Paříkovo nám.133 <,>
411 13 Třebenice,IČO: 71012117 o provedení poptávkového řízení na dodávku 20 ks
pracovních stanic s příslušenstvím do počítačové učebny <.>
<br>
Usnesení č.18/5/2019
<br>
RM schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ Třebenice p.o <.>,Paříkovo nám.133,411 13 Třebenice <,>
IČO: 71012117 za školní rok 2018/2019 <.>
<br> Usnesení č.18/6/2019
<br>
RM schválila bez připomínek Protokol o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Třebenice p.o.<,>
Paříkovo nám.133,411 13 Třebenice,IČO: 71012117.Předmětem kontroly: kontrola
hospodaření od 01.01.– 30.09.2019.Nebyly shledány nedostatky,a proto není třeba přijímat
žádná nápravná opatření <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.18/7/2019
<br>
RM schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Třebenice,p.o <.>,Paříkovo nám.133,411 13 Třebenice <,>
IČO: 71012117,v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br>
Usnesení č.18/8/2019
<br>
RM vzala na vědomí bez připomínek oznámení ZŠ a MŠ Třebenice p.o <.>,Paříkovo nám.133 <,>
411 13 Třebenice,IČO: 71012117 o provedení poptávkového řízení na dodávku 35 kusů tabletů
s příslušenstvím a ...

Načteno

edesky.cz/d/3436839

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz