« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Odvolání zákazu odběru povrchových vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Odvolání zákazu odběru povrchových vod
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor životního prostředí
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Evid.č.: MULO 39243/2019
Č.j.č.spisu: OŽP 508/2019
VPE: -
Vyřizuje: Bc.Velichová
Tel.: 416 571 132
E-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz
Datum: 25.11.2019
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ODVOLÁNÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
<br> Městský úřad Lovosice,odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.b) zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve veřejném zájmu
<br>
s účinností od 28.11.2019
<br> podle ustanovení § 109 odst.1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona
<br>
odvolává a ruší
<br> zákaz odběru povrchových vod z těchto vodních toků,včetně všech jejich přítoků:
<br> Název IDVT ř.km od: ř.km do:
<br> Modla 10226172 0,000 pramen
<br> Milešovský potok 10100509 0,000 pramen
<br> Žejdlík – LBP Ohře 10221462 4,700 pramen
<br> Podsedický potok 10221555 0,000 pramen
<br> Náhon Rosovky 10221706 0,000 pramen
<br> Chotiměřský potok 10223650 0,000 pramen
<br> Březenský potok (LBP Milešovského potoka) 10228433 0,000 pramen
<br> Dobkovičský potok (Chotiměřský) 10235412 0,000 pramen
<br> Rosovka (Klapský potok) 10283965 0,000 pramen
<br>
Na území obcí:
<br> Lovosice
Libochovice
Třebenice
Černiv
Čížkovice
Děčany
Dlažkovice
<br> Chodovlice
Chotěšov
Chotiměř
Jenčice
Klapý
Lkáň
Lukavec
<br> Malé Žernoseky
Podsedice
Radovesice
Sedlec
Slatina
Sulejovice
Třebívlice
<br> Úpohlavy
Velemín
Vchynice
Vlastislav
<br>
<br>
<br>
<br> Evid.č.: MULO 39243/2019 str.2 / 3 Datum: 25.11.2019
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> který byl stanoven opatřením obecné povahy ze dne 12.7.201...

Načteno

edesky.cz/d/3431618

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz