« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2020; Adresát: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

103/2019
vaak
<br>,Severomoravské vodovody seVeromoraVSke vedovody a kanalizace Ostrava a.s <.>
<br> a kanalizace Ostrava a.s.28.října 12351169,Mariánské Hory 709 00 Ostrava
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel: XXX XXX XXX
<br> E-mail: barbora.svabova©smvak.cz Značka: 9882/610239/eř/2D19
<br> Ostrava 22.11.2019
<br> Věc: Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020
<br> Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2020 takto:
<br> XXXX v KčlrhX
<br> Voda pitná (vodné) XX,XX Kč/m3 (bez DPH) 47,27Kč (vč.15% DPH) Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč,/m3 (bez DPH) 41,99Kč (vč.15% DPH)
<br> Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2020,popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem <.>
<br> Dovolujeme si Vás zdvořile požádat,abyste o nových cenách informovali obyvatele Vaší obce.Pokud se stočné,resp.vodné účtované námi Vaší obce netýká,považujte prosím toto sdělení za informativní <.>
<br> Pokud u Vás provozujeme infrastrukturní majetek spolufinancovaný z OPŽP,bude Vám cena stočného zaslána samostatným dokumentem <.>
<br> Máte-li s námi uzavřenu Dohodu o provozně souvisejících kanalizacích,bude Vám cena odpadní vody převzaté k odkanalizování a čištění sdělena samostatným dokumentem <.>
<br> :
<br> S pozdravem (j J:;
<br> Ing.Halina Studkničková,Ph.D <.>,FCCA ekonomická ředitelka
<br> Severomoravské vodovody a kanalizace Qstrava a.s.<.> 28.října 12351169,Mariánské Hory <,>
<br> 709 00 Ostrava 10
<br> Tel.: +420 596 697 111 Fax: +420 596 624 205 DIČ: CZ45193565 IČ: 45193665 $$$ ' +420 596 59? llnka E-mail: smvak©smvak.cz Společnost zapsána v obchodním rejstříku aq u a na
<br> Krajského soudu v Ostravě,oddíl B.vložka 347

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz