« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situační výkres
Situační snímek k záměru pronájmu pozemků v majetku obce Doubrava
<br> EDGE
<br> 1 -vyznačená částparc.č.177,“181 a 182 2 - vyznačená část parc.č.177 3 - vyznačená část parc.č.177,178 a 179
<br> 180
101/2019
Oznámení o záměru na pronájem obecního pozemku
<br> OBEC DOUBRAVA
<br> Zveřejňuje
<br> podle § 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,svůj záměr pronájmu těchto pozemků,popř.souborů části pozemků podle
<br> situačního snímku:
<br> 1.vyznačená část pozemku parc.č.177,181 a 182 o celkové výměře 232 m2
<br> 2.vyznačená část pozemku parc.č.177 o výměře 12 m²
<br> 3.vyznačená část pozemku parc.č.177,178 a 179 o celkové výměře 243 m²
<br> vše v katastrálním území Doubrava u Orlové,který je zapsán v listu vlastnictví č.10001 u
<br> Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Karviná <.>
<br> Podklady pro pronájem uvedeného pozemku jsou k dispozici na Obecním úřadě Doubrava <.>
<br> Občané mají možnost se k tomuto záměru vyjádřit do 15 ti dnů od zveřejnění záměru
<br> písemně na Obecním úřadě Doubrava <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Doubrava na její 21.schůzi dne 25.listopadu 2019 <,>
<br> usnesením č.229/21/19 <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3423899

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz