« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci I. tř. ul. Horní v Ostravě - Hrabůvce, a to v termínu od 25.11.2019 do 20.12.2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1665.pdf
Vaše značka:
<br> ze dne: Č.j.:
<br> Sp.zn.Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum:
<br> 8/70/ 657 wav/77
<br> $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Ostrava-Jih odbor dopravy a komunálních služeb
<br> JIH/098585119/ODK/Jur S-JlH/095742/19/ODK/2 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX +XXX XXX XXX XXX
<br> +XXX XXX XXX XXX nikola.juroszkova©ovajih.cz 19.11.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.č.:_—£) 6 i vyvěšena dne : 25 “H“ 2019
<br> sňata dne
<br> za správnost Milada Dra )kO souběžně zveřejněna na int et
<br> rozdělovnl k
<br> Dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
<br> Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace III.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.<.> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a podle 5 124 odst.6 a 5 77 zákona č.36l/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích.ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu“) vykonávající podle 5 61 a © 139 zákona č.IZS/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013 - Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost,na základě návrhu ze dne 13.l l.2019 podaném společností Zlinstav a.s <.>,IČ 28315669,Bartošova 5532,760 01 Zlín (dále jen „navrhovatel“),a v souladu s 55 l7l - 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu toto opatření obecné povahy,kteiym:
<br> dočasně zakazuje zastavení
<br> na místní komunikaci I.tř.ul.Horni v Ostravě — Hrabůvce,a to v termínu od 25.11.2019 do
<br> 20.12.2019 podle 5 19a odst.2 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> II <.>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místní...

Načteno

edesky.cz/d/3423876

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz