« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám. jih, Rakovník dne 19.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
<.> nnš.nššx \ břčb mana zmá = dba.%.<.> wm > ?S Šic— „iríoqšš 2% ZŠ m czqumwš WNWĚQ lino ožetš „bmw
<br> ©© ©
<br> Ě>mN X 1
Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám. jih, Rakovník dne 19.12.2019
:Rakovník
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> Městský úřad Rakovník Odbor dopravy
<br> IIIHIWII'HHIUHWill! “WWII
<br> MURAXOOSOCFL Spis.zn.: 0D01/54370/2019/Do Město Rakovník,Č.j.: MURA/558240019 IČO 00244309,Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX Husovo náměstí č.p.XX,Tel.: 313259187 269 01 Rakovník Email: jdoubravova©murako.cz VRakovníku dne: 25.11.2019
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/54370/2019/Do <.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný kvýkonu přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rakovnik podle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti kterou dne 15.11.2019 podalo Město Rakovník,IČO 00244309,Husovo náměstí č.p.27,269 01 Rakovník (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-315228-2/ČJ-2019—011206 ze dne 21.11.2019
<br> stanoví podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci - na jižní straně Husova náměstí v Rakovníku z důvodu vyhodnocení akce "O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček" dne 19.12.2019 V době od 09:00 hod.do 12:00 hod <.>
<br> Podmínkv provedení přechodného dopravního značení [dále jen DZI:
<br> 1.DZ č.B28 (Zákaz zastavení) + E13 (Dodatková tabulka s textem: akce „VÁNOČNÍ STROMEČEK“ 19.12.2019 od 09:00 XXX do XX:XX hod.) bude osazeno již XX.12.2019 <.>
<br> 2.DZ č.Bl (Zákaz vjezdu všech vozidel) + Z...

Načteno

edesky.cz/d/3418758

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz