« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Návrh rozpočtu obce Doubrava na rok 2020; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

100/2019
Návrh rozpočtu Obce Doubrava na rok 2020
<br> Příjmová část v tis.v tis.vtis.Orj.5,po|.Popis text Schválený Upravený Skutečnost Návrh rozpočet rozpočet k 31.10.2019 2020 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 3 500,00 3 500,00 3 435 517,70 4 000,00 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 100,00 100,00 75 547,59 80,00 1113 Daň z příjmu fyz.psob vybíraná srážkou 300,00 300,00 331 492,79 399,00 1121 Daň z příjmu PO 3 800,00 3 800,00 3 035 337,50 3 230,00 1122 Daň z příjmů obce 0,00 296,52 293 520,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6 500,00 6 500,00 s 504 305,27 7 900,00 1340 Poplatky za komunální odpad 650,00 650,00 531 923,91 650,00 1341 Poplatek ze psů 45,00 45,00 45 997,00 45,00 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 0,00 0,00 2 332 037,42 0,00 1381 Daň z hazardních her 120,00 120,00 73 003,34 100,00 1361 Správní poplatky 50,00 50,00 33 330,00 50,00 1511 Daň z nemovitostých věcí 1 400,00 1 400,00 970 533,10 1 540,00 4111 Neinvestiční přijaté transfery SR-volby 0,00 61,185 51 135,00 0,00 4112 Neinvestiční transfery ze SR-výkon st.:-zprávy 600,00 654,80 545 337,00 625,00 4116 Ostat.neinv.transfery-VPP,dotace 0,00 1 017,04 930 314,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery SR-kraj 0,00 92,320 92 320,33 244,56 533301413 Převody z rozpočtových účtů - SF 210,00 210,00 210 000,00 210,00 Celkem 17 275,00 18 796,87 20 240 385,59 19 073,56 g 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2 000,00 2 749,65 2 311 753,00 2 000,00 Celkem _2 000.00 2 749,65 2 511 733.00 2 000.00 5 6310 Obecné příjmy z finančních operaci 0,00 0,00 0,00 100,00 Celkem ga M m 100,00 5 6402 Finanční vyrovnání minulých let 0,00 68,739 63 733,44 0,00 Celkem Finanční vyrovnání minulých let M 68,789 5:17:13,44 M Orj.1 Nájemné byty a nebyt.prostory,hřbitov 5 3392 Zájmová činnost v kultuře 40,00 40,00 37 030,00 40,00 5 3612 Bytové hospodářství 2 300,00 2 300,00 2 149 273,52 2 600,00 5 3613 Nebytové hospodářství 120,00 120,00 103 733,17 130,00 5 3632 Hřbitov 60,00 69,62 57 353,00 30,00 Celkem 2 520,00 2 529,62 2...

Načteno

edesky.cz/d/3416103

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz