« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (44.45 Kb)
SR 2019 UPR 2019 2020
<br> 136,83 136,83 136,20
0,80 0,80 0,60
<br> 136,03 136,03 135,60
<br> 544,10 1 494,10 1 292,34
544,10 544,10 542,34
<br> 0,00 500,00 750,00
0,00 450,00 0,00
<br> 680,93 1 630,93 1 428,54
<br> 602,39 1 238,39 605,86
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
85,00 46,30 85,00
<br> 109,00 109,00 109,00
7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 49,40 49,40 50,21
2,19 2,19 135,60
5,00 5,00 5,00
<br> 10,00 10,00 0,00
15,65 15,65 8,50
<br> 0,15 0,15 0,15
185,00 168,40 0,00
<br> 0,00 205,30 0,00
0,00 36,00 71,40
0,00 450,00 0,00
<br> 0,00 3 743,00 0,00
0,00 3 743,00 0,00
<br> 602,39 4 981,39 605,86
<br> -78,54 3 350,46 -822,68
<br> -78,54 350,46 100,40
<br> 0,00 3 000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 -923,08
<br> -78,54 3 350,46 -822,68
<br> 680,93 1 630,93 1 428,54
<br> 602,39 4 981,39 605,86
<br> 78,54 -3 350,46 822,68
<br> -78,54 3 350,46 -822,68
<br>
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozdíl)
<br> Financování celkem
<br> Informace o skutečném plnění rozpočtu za rok 2019 budou uvedeny ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2019,který bude
<br> zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Svitavsko na adrese: http://www.svitavskoweb.cz
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
Třída 8 - Financování celkem
<br> Dlouhodobý úvěr u ČS
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> R E K A P I T U L A C E
<br> Provoz webových stránek
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
Obnova informačních tabulí v obcích Mikroregionu Svitavsko
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
Řádné členské příspěvky ( 27 117 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 117 obyv.x 5,- Kč)
<br> Mimořádné členské příspěvky obcí
Dotace od KU Pardubického kraje - POV 2019
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Rozpočet na rok 2020
<br> Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek...

Načteno

edesky.cz/d/3414320


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz