« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění stavby "Výstavba veřejného vodovodu, dostavba splaškové kanalizace v oblasti Labuťka" na pozemcích parc. č. 2427/15,2576/1,2586/1,2586/3,2590,2591/1,2593/1,2594/1,3842/1,3896 v k.ú Libeň STR-7604/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění stavby "Výstavba veřejného vodovodu, dostavba splaškové kanalizace v oblasti Labuťka" na pozemcích parc. č. 2427/15,2576/1,2586/1,2586/3,2590,2591/1,2593/1,2594/1,3842/1,3896 v k.ú Libeň STR-7604/2019
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/6 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 2330993/2019 Počet listů/příloh: 3/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 437536/2019/STR 20.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podal Ing.XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Podvinný mlýn 2346/22 <,>
<br> Praha 9 (dále jen "odvolatel"),proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8,odboru územního
<br> rozvoje a výstavby (dále jen "stavební úřad") č.j.MCP8 285739/2018,spis.zn.MCP8
<br> 100879/2018/OV.Pet ze dne 13.11.2018,kterým na základě žádosti,kterou podala Pražská
<br> vodohospodářská společnost a.s <.>,IČO 25656112,Žatecká 110/2,Praha 1,kterou zastupuje
<br> Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s <.>,IČO 47116901,Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5 <,>
<br> rozhodl o umístění stavby nazvané "Výstavba veřejného vodovodu,dostavba splaškové
<br> kanalizace v oblasti Labuťka",na pozemcích parc.č.2427/15,2576/1,2586/1,2586/3,2590 <,>
<br> 2591/1,2593/1,2594/1,3842/1,3896 v katastrálním území Libeň,rozhodl dle § 90 odst.5
<br> správního řádu takto:
<br> Odvolání,které podal Ing.XXXXXXXX XXXXXX se zamítá a rozhodnutí č.j.: MCPX
<br> 285739/2018,spis.zn.: MCP8 100879/2018/OV.Pet ze dne 13.11.2018 se potvrzuje <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního
<br> orgánu:
<br> Pražská vodohospodářská společnost a.s <.>,Žatecká 110/2,110 00 Praha 1-Staré Město
<br> XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3409385

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz