« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - OOP 7.178 PKD-7607/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP 7.178 PKD-7607/2019
PRA HA PRAGUE PRA GA PRA G 1/3 HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah Oddeleni silnicniho spravniho uradu Vas dopis zn./ze dne: c.j.: MHMP 2322794/2019 Sp.zn.: S-MHMP 1091014/2019 • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MHMPXPCSQQD9 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.Pod Visnovkou 1661/37 14000 Praha 4 Vyrizuje/tel.: lng.XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX Pocet listu/pi'floh: XXX Datum: XX.XX.2019 • Opatreni obecne povahy Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako prislusny silnicni spravni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zmene nekterych zakonu,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen" zakon o provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,ve zneni pozdejsich predpisu,na zaklade posouzenf zadosti 0 stanoveni svetelnych signalu a dopravniho znaceni,podane dne 06.06.2019 a doplnene dne 17.07.2019 a 27.09.2019,a po projednani s prfslusnym organem Policie CR,Krajskeho reditelstvf policie hi.m.Prahy,odboru sluzby dopravni policie vydava podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) a d),a odst.5 § 78 zakona c.361/2000 Sb.o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich opatreni obecne povahy - stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich - svetelnych signa.lu a upravy dopravniho znaceni v rozsahu zmeny ssz 7.178 Veletrzni - Strojnicka a v ulicich Veletrzni,Strojnicka,Umelecka,U Studanky a Dukelskych hrdinu spocfvajfci v umisteni svetelnych signalu,dopravniho znaceni a zarizeni die Situace dopravniho znaceni z 09/2019,k6d 2019 09 19 a Situace SSZ z 09/2019,k6d 2019 09 19,zpracovanych firmou SWARCO TRAFFIC CZ,s r.o <.>,ktere jsou nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek: 1.Osazeni svetelnych signalu a dopravniho znaceni bude provedeno v souladu s vyjadrenim Policie CR,Krajskeho reditelstvi poli...

Načteno

edesky.cz/d/3409382

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz